Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

poznanskiedziewcze
To się pośmiałam :) 
Atrakcje turystyczne atrakcjami turystycznymi, mi chodzi o miejsca wyjątkowe, niepopularne.
poznanskiedziewcze
Droga/i w4eg, ten klub chyba jest zamknięty :( ale i tak dziękuję :)

Kochana bakanojoou, te okolice są mi właśnie najlepiej znane ;) a kawiarnię U Przyjaciół jak najbardziej polecam! 
poznanskiedziewcze
Moi kochani Zupowicze, mam problem tego typu, że niedługo do mnie, do Poznania przyjeżdża bardzo wyjątkowa osoba. Mam oprowadzić ów osobnika po mieście. Nie chcę stawiać na banały, chcę pokazać mu miasto, jakiego ja sama nie znam - mieszkam tu raptem kilka miesięcy. Piękne parki, nieoficjalne punkty widokowe, niszowe kawiarnie. Niech motywem przewodnim będzie muzyka. Pomożecie? 

Jeżeli ktokolwiek był kiedykolwiek w Poznaniu i zakochał się w jakimś miejscu, proszę by podał mi jego adres. Zwracam się z tym właśnie do Was, moi Zupowicze, bo wiem, że tylko tu znajdę freaków, którzy nie wskażą mi Starego Rynku czy Zoo, a na przykład przystanek Kurpińskiego malowany w pianino. 

Pozdrawiam Was serdecznie! <3
Reposted bytravelling-without-movingoxygeniumczekoczekoatrantapoznanplniszowa-muzykajagodovawilczaadharamrymrumru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl